Katie de Lora

Energetická Filantropie

Rekonektivní léčení

Rekonektivní léčení (Reconnective Healing®) je způsob frekvenčního, nebo také informačního léčení...

The Reconnection®

The Reconnection® (Osobní Znovunapojení) je proces, který využívá frekvencí Rekonektivního léčení, ale liší se svojí aplikací...

Léčení na dálku

Léčení na dálku je pohodlnou možností a zcela rovnocennou alternativou aplikace Rekonektivního léčení...

Konzultace

Možnost úvodního informačního setkání, ale i osobní asistence a poskytnutí  zkušeného průvodcovství v procesu po léčení...

 
Můj přístup

Mojí úlohou jakožto praktika Rekonektivního léčení není diagnóza, ani rozbor Vašich obtíží nebo důvodů, proč jste přišli. To ovšem neznamená, že mi nezáleží na Vašem uzdravení, nebo osobním a životním pokroku. Právě naopak. Svoji úlohu ovšem realizuji především plnou důvěrou v celostní proces, který Rekonektivní léčení odstartuje.

katerina_lora_reconnection_praha.jpg
O mně

Certifikovaný praktik Rekonektivního léčení - Reconnective Healing® a zprostředkovatel Znovunapojení - The Reconnection®. Původní profesí výtvarnice, celoživotní “harmonizační agent” svého okolí.

První pomoc

V případě akutních potíží poskytuji rychlou pomoc prostřednictvím Rekonektivního léčení na dálku, nebo osobního sezení a konzultace.

Léčení efektivně uleví od nejhorších stavů a postaví Vás do nové perspektivy, kdy se můžete na své nesnáze podívat z nadhledu a s nově načerpanou silou provést další kroky k úplnému uzdravení.

1.

Úzkost

2.

Fyzické potíže

3.

Deprese

4.

Emoční vypětí

5.

Stres

Začněte měnit svou osobní realitu dnes. Lidský kolektiv Vás bude následovat ...

Z knihy „Šalamoun promlouvá“