Energetická filantropie
 
 

Energetická filantropie ( Energy Philanthropy ) je pojem, který světu přinesla americká channelerka a filantropka Marina Jacobi.

Jejímy slovy : 

"Energy Philanthropy is when you replace the money structure of condition with the energy of the heart and when you give without expectation of something in return."

"Energetická filantropie znamená nahrazení podmiňujících peněžních struktur energií srdce a dávání bez očekávání čehokoliv nazpátek."

 

Tento přístup je pevně zakotven v energii Nového Paradigmatu a vědomí Jednoty, vědomí dostatku a bezpodmínečného a nekonečného proudu energie.

V praxi to znamená, že vše co máme, umíme a co chceme sdílet s ostatními, dáváme volně a bez podmínek finanční nebo barterové odměny. Odměna je sice doporučovaná, ale zcela dobrovolná. Naše sdílení proudí tedy bez omezení komukoliv, kdo o něj požádá, aniž by byly kladeny podmínky a nároky na jeho finanční nebo jiné materiální možnosti. Tímto je proud energie osvobozen od omezení a limitů zastaralých lidských struktur.

Ten kdo dává, má být také plně otevřen přijímání. Tak jako volně dáváme, také volně přijímáme a víme, že ve stavu vědomí Jednoty bude zpět k nám proudit a stále proudí vše, co potřebujeme. V jaké formě, kdy a jak, to je orchestrováno s dokonalostí, přesností a hojností, kterou bychom si sami nedokázali nastavit ani představit.

Příjemce našeho daru volně přijímá a cítí, co chce nebo může darovat upřímně a v energii srdce nazpět. Jeden vrátí míň, druhý víc, třetí mnohonásobně... Vytváří se řetěz hojnosti, ve kterém není starostí ani počtů, kde není existenčních strachů ani obav o přežití.

Vítejte v dimenzi Jednoty, kde je vždy dostatek všeho pro všechny!

Pro obdržení mého daru energetické aktivace/léčení/konzultace na dálku i při osobním sezení, mě prosím kontaktujte na níže uvedeném e-mailu.

V předmětu e-mailu uveďte : "Energetická Filantropie"

 

katie@katiedelora.com

Heart & Hands