Působení na dálku

Zarovnání se Zdrojovými frekvencemi probíhá bezdotykově a je napojením se na frekvence s působením mimo prostor a čas. Proto je možné a často velmi žádoucí provádět jej formou působení na dálku.

Klient se ve svém nerušeném a intimním prostředí domova lépe uvolní a dokáže se otevřít přijímání frekvencí v jejich plné intenzitě. Léčení je stejně, někdy i více účinné, jako při osobním sezení.

Sezení je zahájeno telefonním nebo on-line spojením a po úvodním rozhovoru probíhá tradiční 30ti minutové sezení. Po jeho ukončení následuje opět telefonní nebo on-line konzultace a sdílení.

Vyrovnání energií

...neboli odměna za poskytnuté sezení, probíhá plně v souladu s filosofií Energetické Filatropie.

Funguje na bázi dobrovolného příspěvku/daru ve výši dané možností každého klienta. Může proběhnout před nebo po sjednaném sezení, ale i později, případně opakovaně, kdykoliv při uvědomění si hodnoty, jakou Vám léčení do života přineslo...v momentě, kdy je to pro Vás možné a smysluplné. 

Platbu je možné provést skrze DONATE tlačítko v pravém horním rohu úvodní stránky. Výši Vaší platby nekontroluji a nehodnotím. Pokud momentálně nemáte možnost přispět, můžete se odvděčit doporučením mé práce, jiným darem, nebo přispět až to Vaše situace dovolí. Pokud Vám nevyhovuje tento způsob vyrovnání a chcete znát přesnou částku, jaká se za takové sezení ve starém paradigmatu účtuje, můžete si ji zjistit na stránkách pražského Rekonektivního Centra.

Vaše ocenění mojí práce je přirozeně více než vítáno. Pomáhá mi pokračovat naplno v této a další práci pro lidský kolektiv i planetu a v dnešní stále ještě trvajícím peněžním systému mi umožní postarat se materiálně o sebe a svou rodinu. Dary přijímám s vděkem za možnost přispět k dobru celku, s úctou k Vaší jedinečné cestě a s vědomím, že má práce má nevyčíslitelnou a pro každého jinou hodnotu, proto není možné určit její jednotnou cenu.

Na dálku není možné zprostředkovat Axiatonální Zarovnání. Tento proces je možné provádět pouze při osobním sezení.

Pro sjednání konkrétního termínu působení na dálku mne prosím kontaktujte skrze níže uvedené kontaktní info.