top of page
Yoga at Home

Můj přístup

Mojí úlohou jakožto zprostředkovatele Zdrojových frekvencí není diagnóza, ani rozbor Vašich obtíží nebo důvodů, proč jste přišli. To ovšem neznamená, že mi nezáleží na Vašem uzdravení, nebo osobním a životním pokroku. Právě naopak. Svoji úlohu realizuji především plnou důvěrou v celostní proces, který Zdrojové frkvence odstartují.

Zarovnání se se Zdrojovými frekvencemi je o přijímání. O propojení se s energií disponující vlastní inteligencí a silou, kterou my jako lidé s jistými limity, můžeme svým myšlenkovým zainteresováním omezovat. Příkladem takových limitů jsou jakákoliv očekávání, představa o způsobu a výsledku léčení, o tom co a jak by se mělo stát. Ve skutečnosti ani já, ani Vy nemůžeme s jistotou vědět, jakým způsobem a tempem se Vaše léčení a cesta k harmonii bude realizovat. Může být okamžité, nebo se může realizovat dlouhodobě a skrze životní souvislosti, které bychom si s našimi obtížemi nikdy předtím nespojili. Můžeme se ovšem spolehnout, že toto léčení proběhne přesně tak, jak je to pro Vás osobně nejefektivnější a nejúčinnější a jeho výsledky budou trvalé.

bottom of page