top of page

O mně

Zprostředkovatel Zdrojových frekvencí, znovunapojení a certifikovaný praktik ​r​ekonektivního ​léčení. Tvůrce energetického aktivačního umění. Původní profesí výtvarnice, celoživotní “harmonizační agent” svého okolí.

Intuitivní zaměření mě vždy vedlo ke kráse, umění, duchovním naukám, zájmu o zdraví a práci s energií lidí i míst, kde přebývám. Jako rozený empatik vnímám své prostředí jako součást sebe a proto pro mě bylo vždy zásadní, aby vše ve mně i kolem mě bylo v harmonii. Tato věčná snaha o rovnováhu a vyrovnávání deficitů svého okolí​,​ mě ale v jistém bodě života dovedla až k vyhoření. Musela jsem se naučit pracovat vědomě se svojí energií a zvládnout mistrovství vlastní síly. V současné době se zabývám různými způsoby harmonizačních procesů na všech úrovních, tvorbou energetického umění, energetickými aktivacemi a jejich aplikací v osobní i kolektivní realitě. Zdrojové frekvence​ ​hrají klíčovou roli v mém životě a ​v ​aktivaci mého osobního potenciálu. Jsou pro mě geniálně jednoduchým a zároveň mocným nástrojem k postupnému narovnávání a harmonizaci všech procesů mého života. Tyto ​ frekvence léčí svou vlastní inteligencí nejen mě a můj život, ale také mé okolí a rezonují ve mně jako nástroj pomoci druhým k nastoupení na cestu zpět k dokonalé rovnováze, zdraví a osobní síle, což odevždy vnímám jako své životní poslání. Pokud to tak cítíte, bude mi ctí a radostí předat tento mocný nástroj i Vám…

 • Aktivace vnitřních ozdravných procesů

 • Navýšení Vědomí

 • Odblokování osobní síly

 • Spirituální vhledy a porozumnění

 • Prostupnost a propojení meridiánů

 • Návrat k osobní podstatě

 • Kultivace vlastní přirozenosti a jedinečnosti

 • Nacházení životního poslání

 • Vyrovnání emocí

 • Harmonizace vztahů

 • Životní progres

 • Nadhled

 • Sebevědomí

 • Jasnost myšlení

 • Vnitřní klid

 • Vyrovnanost

 • Fyzické zdraví

 • Pozitivní vliv na své okolí

 • a další...

1589419213150.jpg
bottom of page