Zdrojové frekvence

Charakteristika působení

Zarovnání se Zdrojovými frekvencemi je způsob frekvenčního (nebo také informačního) působení.


Je to účinná forma propojení s širokým spektrem harmonických frekvencí, které obsahují energii, informace a světlo na vysoké úrovni. Takovým propojením dochází k regeneraci a léčení na všech úrovních - fyzické, mentální, emocionální i spirituální a je tak možné dosáhnout rozsáhlých změn v životě člověka i jeho okolí. Propojujeme se tak s prapůvodní rovinou zdraví, rovnováhy a harmonie.

Věda a výzkum

Ačkoliv toto působení může zpočátku působit jako "alternativní léčení", lze jej dobře osvětlit nejnovějšími poznatky kvantové fyziky a dalších současných výzkumů. Díky svým zajímavým výsledkům byl tento druh působení, konkrétně v práci Dr. Erica Pearla, zkoumán vědeckými týmy několika institucí. Nejrozsáhlejší výzkum prováděla americká University of Arizona. Z renomovaných vědců, kteří se zabývali výzkumem účinků a dosahu tzv."rekonektivních frekvencí", můžeme zmínit jména jako William Tiller, PhD, Gary Schwartz, PhD, a Konstantin Korotkov, PhD, společně s Glen Rein, PhD, Ann Baldwin, PhD, Melinda Connor, PhD. Odkaz na více informací v Aj zde. Další info o výzkumu také v tomto zdroji : Ann L. Baldwin and Natalie L. Trent.The Journal of Alternative and Complementary Medicine.Aug 2017.590-598. Zde

Působení a účinky

Zarovnání se Zdrojovými frekvencemi je návratem do původního stavu harmonie. Tato energie působí na rovině příčiny, a tím odstraňuje i následky. Vyladí naše tělo do úrovně základní frekvence zdraví a opravuje chyby v jeho energeticko-informačním systému. Je to návrat k sobě na nejhlubší úrovni.

Zdrojové frekvence je možné využít pro narovnání konkrétního problému ve fyzickém těle, při psychických, mentálních i emocionálních obtížích, nebo jen jako regenerační sezení, které  revitalizuje, navýší frekvenci vibrací a poskytne nové vhledy do vlastní reality, života a vztahů. Dokáže prolomit dlouhodobé bloky v psychice, které člověku brání v plnohodnotném a naplněném prožívání.

Spojení s těmito frekvencemi může být intenzivní a mnoho lidí při něm zažívá hluboké, individuální prožitky. Důležitější je ale to, co bude následovat. Zdrojové frekvence s Vámi zůstávají dlouhodobě a nastartují unikátní proces uzdravení a expanze celého Vašeho života. Je možné, že frekvence po sezení/aktivaci začnete sami cítit a používat pro své vlastní samoléčení, nebo pro léčení svých blízkých.

Průběh a výsledky sezení

Jedno sezení trvá 30 minut, jedná se o bezdotykové působení. Provádí se v leže na lehátku ve stavu relaxace, při plném vědomí. Nemá na klienta žádné zvláštní požadavky a nemá žádné kontraindikace. Je možné a velmi účinné ho provádět působením na dálku.

Provádějí se zpravidla 3-4 sezení během jednoho týdne až 10 dnů. Toto se osvědčilo jako nejůčinnější a optimální forma působení. Je časté, že zvláště třetí sezení bývá u klientů něčím významné.

​Je to ovšem velice individuální. Pokud se klient rozhodne, že se cítí naplněn již po prvním nebo druhém sezení a je to pro něj dostačující, je to tak naprosto v pořádku.
Nejedná se o dlouhodobou léčebnou kúru, při které budete muset docházet dlouhodobě a opakovaně. Jedna série frekvenčního působení zpravidla pracuje po dlouhou dobu, po dané životní období.

Ačkoliv není možné a nedoporučuje se upínat se na jakákoliv očekávání, výsledky u mnoha klientů bývají více než překvapivé.
Někdy narovnání a harmonizace přijde způsobem, který jsme očekávali, někdy ovšem přijde způsobem, který jsme si dříve nedokázali vůbec představit a vyřeší věci, o kterých jsme ani netušili, že s naším problémem souvisí. Působí podle Vašeho nastavení někdy hned, někdy jemně, postupně a dlouhodobě. Ohlédnete-li se po roce, zjistíte s překvapením, že Váš život se transformoval aniž byste si toho všimli...

Vyrovnání energií

...neboli odměna za zprostředkování, probíhá plně v souladu s filosofií Energetické Filatropie.

Funguje na bázi dobrovolného příspěvku/daru ve výši dané možností každého klienta. Může proběhnout před nebo po sjednaném sezení, ale i později, případně opakovaně, kdykoliv při uvědomění si hodnoty, jakou Vám léčení do života přineslo...v momentě, kdy je to pro Vás možné a smysluplné.

Platbu je možné provést skrze DONATE tlačítko v pravém horním rohu úvodní stránky, nebo hotově při osobním sezení. Výši Vaší platby nekontroluji a nehodnotím. Pokud momentálně nemáte možnost přispět, můžete se odvděčit doporučením mé práce, jiným darem, nebo přispět až to Vaše situace dovolí. Pokud Vám nevyhovuje tento způsob vyrovnání a chcete znát přesnou částku, jaká se za sezení ve starém paradigmatu účtuje, můžete si ji zjistit na stránkách pražského Rekonektivního Centra.

Vaše ocenění mojí práce je přirozeně více než vítáno. Pomáhá mi pokračovat naplno v této a další činnosti pro lidský kolektiv i planetu a v dnešní stále ještě trvajícím peněžním systému mi umožní postarat se materiálně o sebe a svou rodinu. Dary přijímám s vděkem za možnost přispět k dobru celku, s úctou k Vaší jedinečné cestě a s vědomím, že má práce má nevyčíslitelnou a pro každého jinou hodnotu, proto není možné určit její jednotnou cenu.

Pro sjednání termínu mne prosím kontaktujte, kontaktní informace níže...