top of page

Axiatonální Zarovnání 

Charakteristika procesu

 

Axiatonální zarovnání je proces, který využívá Zdrojových frekvencí. Je to přesný a konkrétní postup reaktivace Vašeho energetického systému. Je to znovupropojení, zprůchodnění a re-aktivace axiotonálních (energetických) drah člověka na dráhy planety a dále na energetickou mřížku Univerza, napříč všemi dimenzemi času a prostoru. Je to návrat do stavu původního dokonalého designu lidské bytosti, který v sobě nese lidstvem dlouho zapomenutý a již nepředstavitelný potenciál.
 

 

 

Působení a účinky

 

Skrze Vaše Axiatonální zarovnání se znovu-propojujete s dokonalým systémem inteligence mimo čas a prostor, s Vaší mistrovskou vibrací a evolucí. Aktivně si volíte znovuotevírání přístupu ke vědění dosaženému nejen napříč inkarnacemi v této dimenzi, ale i ve své extra-dimenzionální podobě.

Tímto osobním znovunapojením začíná pokračující a nekončící process, který se postupně odvíjí, rozbaluje a aktivuje Váš nejvyšší možný životní potenciál. Aktivuje se nejvyšší verze každého aspektu Vaší bytosti v každém daném momentu. Mnozí, kteří prošli tímto procesem říkají, že jejich život se aktivoval ve svém potenciálu, rozproudil a postupně nabyl lehkosti a naplnění.

 

 

Věda a výzkum

 

Vlivem procesu Axiatonálního zarovnání, konkrétně v práci Dr. Erica Pearla,  byla vědeckými měřeními prokázána změna ve struktuře lidské DNA a buněk našeho těla. Při měření v laboratořích bylo zjištěno, že během působení rekonektivních frekvencí na tělo do něj proudí obrovské množství světla (fotonů), širokého spektra energie a informací v harmonické podobě. Více informací zde a zde .

 

 

Výsledky procesu

 

Po tomto procesu jsme trvale a celistvě napojeni na Zdroj. Dochází k postupné harmonizaci všech aspektů našeho života. To je do jisté míry spojeno i s rozpadem starých struktur, vzorců a programů v nás. Dochází k mazání nefunkčních vzorců v našem energeticko-informačním systému a harmonizaci na všech úrovních.

 

Axiatonální zarovnání má dopad na fyzickou, psychickou, mentální, emocionální i duchovní rovinu:

 

  • Aktivuje procesy uzdravení na všech rovinách.

  • Snižuje hladinu vnitřního stresu, vrací organismu rovnováhu.

  • Zpomaluje procesy stárnutí  fyzického těla.

  • Postupně a trvale navyšuje vědomí, frekvenci vibrací.

  • Dochází k výrazné aktivaci a zároveň zklidnění, reorganizaci života směrem k harmonii.

  • Prohlubuje se životní naplnění, spokojenost a efektivita.

  • Nárůst životní energie, vnitřní jistoty a jasného intuitivního směřování.

  • Obecně se zkvalitňují a harmonizují mezilidské vztahy.

  • Dochází následně k harmonizaci také Vašeho okolí, životního prostředí.

 

 

Průběh procesu

 

Proces Axiatonálního zarovnání se provádí ve 2 oddělených sezeních, 1 sezení na 1 den.

Celý proces by měl být hotov v rozsahu maximálně 3 po sobě následujících dní.

Každé sezení trvá asi 40 minut.

Provádí se bezdotykově, v leže na lehátku ve stavu relaxace, při plném vědomí. Nemá na klienta žádné zvláštní požadavky a nemá žádné kontraindikace.

 

Vyrovnání energií

.

Svoji práci - zprostředkování celého procesu  - si cením na 7400,- Kč

Platbu je možné provést skrze DONATE tlačítko v pravém horním rohu úvodní stránky, nebo hotově při osobním sezení. 

Vaše ocenění mojí práce je přirozeně více než vítáno. Pomáhá mi pokračovat naplno v této a další činnosti pro lidský kolektiv i planetu a v dnešní stále ještě trvajícím peněžním systému mi umožní postarat se materiálně o sebe a svou rodinu.

 

Na závěr...

 

Vaše rozhodnutí přijmout znovunapojení skrze Axiatonální zarovnání je vědomou volbou. Ne každý se rozhodne pro tento akcelerovaný životní progres. Axiatonální zarovnání se provádí jednou za život. Děkuji, že jste součástí této masivní změny, která přináší na  planetu Zemi realitu Nového Paradigmatu ...

 

Pokud jste připraveni, bude mi ctí Vám Axiatonální zarovnání zprostředkovat.

Kontaktujte mne prosím skrze níže uvedené kontaktní info.​

bottom of page